Kinga Piecuch, Microsoft: Nie ma cyfryzacji bez ludzi

Zmiany technologiczne muszą bazować na kompetencjach – mówi Kinga Piecuch, Enterprise Industry Lead w regionie Centralnej i Wschodniej Europy w firmie Microsoft.

Publikacja: 29.03.2021 11:57

Kinga Piecuch, Microsoft: Nie ma cyfryzacji bez ludzi

Foto: mat. pras.

Jakie jest aktualne nastawienie firm do transformacji cyfrowej?

Wpływ pandemii na biznes świetnie ujął Satya Nadella, CEO firmy Microsoft, mówiąc: „Transformacja cyfrowa planowana na dwa lata została zrealizowana w ciągu dwóch miesięcy”. Pokazują to również najnowsze badania, m.in. to przeprowadzone przez EY Polska. Wynika z nich, że aż 57 proc. firm przyspieszyło transformację cyfrową w czasie pandemii, a 27 proc. przyznało, że zostało zmotywowanych do działania w tym obszarze wyłącznie przez pandemię. Z kolei z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Humanites wynika, że 91 proc. rodzimych przedsiębiorców jest przekonanych, że cyfryzacja stała się wymogiem współczesnego świata. Trzeba jednak podkreślić, że samo wprowadzenie technologii nie gwarantuje bardziej efektywnej pracy, wiele zależy od kultury organizacyjnej firmy i tego, jak przygotowuje ludzi do zmiany.

Jak pod względem cyfryzacji wypada Polska?

Ma bardzo duży potencjał. Wynika to nie tylko z przedsiębiorczości firm, kompetencji pracowników, ale również dostępności technologii. Dodatkowym katalizatorem są inwestycje w Polską Dolinę Cyfrową, w tym zapowiedziany przez Microsoft plan inwestycyjny o wartości miliarda dolarów. Jest to z pewnością paliwo wzrostu całej gospodarki cyfrowej. O dynamice pozytywnych zmian mówią konkretne wskaźniki. Obecnie w rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI Polska zajmuje 23. miejsce na 28 krajów. W ciągu roku awansowała o dwie pozycje i dosłownie z miesiąca na miesiąc dostrzegamy poprawę, analizując przykłady firm z każdej branży.

Cyfryzacja nie przebiega równo. Które sektory radzą sobie najlepiej?

Z naszych obserwacji wynika, że proces cyfrowych zmian dynamicznie zachodzi m.in. w bankowości. Sektor ten pod względem zaawansowania technologicznego wyznacza trendy na świecie, a prym wiedzie tu PKO Bank Polski. Ta największa polska instytucja finansowa nie tylko w ciągu zaledwie dwóch miesięcy zmieniła model działania, ale dostosowała również swoje usługi, reagując elastycznie na zapotrzebowanie płynące od klientów.

W okresie pandemii świetnie poradził sobie też handel, który wykorzystał narzędzia cyfrowe m.in. do sprawnego kontaktu z klientami. Takie firmy jak CCC czy Żabka wdrożyły innowacyjne projekty, żeby w czasie niemal rzeczywistym odpowiadać na potrzeby klientów. Zaprzęgając sztuczną inteligencję do analizowania wielkich zbiorów danych i predykcji, są one w stanie przygotować ofertę tak, żeby wyprzedziła nawet pojawienie się potrzeby ze strony kupujących. A w danych tkwi naprawdę duży potencjał. Patrząc przez ten pryzmat, można stwierdzić, że dziś praktycznie każda firma może być technologiczna niezależnie od sektora, w jakim działa.

Z badań wynika, że z cyfryzacją dobrze radzą sobie duże firmy, co jest zaskakujące.

Takie organizacje jak Tauron czy Lotos w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeprowadziły szereg istotnych technologicznych zmian i dostosowały swój biznes tak, by mógł elastycznie i efektywnie działać w nowej rzeczywistości. I chodzi tu o tysiące pracowników, którzy korzystają z cyfrowych narzędzi do współpracy i komunikacji. W tej transformacji firmy korzystały z rozwiązań chmurowych, które systematycznie zyskują na popularności, bo korzyści z ich stosowania są dostrzegalne natychmiast.

A jaką rolę w procesie cyfryzacji odgrywają kompetencje?

Są kluczowe. Nie ma cyfryzacji bez ludzi. Zarządy powinny mieć to na uwadze i motywować pracowników do podnoszenia kompetencji. Dodatkowo liderzy powinni czuć odpowiedzialność za tworzenie wizji i jej realizację, wspólnie z pracownikami. Jako Microsoft wraz z ogłoszeniem naszego planu inwestycyjnego w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej w maju 2020 r., zobowiązaliśmy się do przeszkolenia 150 tys. osób w ciągu pięciu lat. Już teraz widzimy, że to będzie znacznie szybciej, ponieważ w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy przeszkoliliśmy 57 tys. profesjonalistów IT na różnych poziomach zaawansowania od administratorów poprzez szkolenia dla specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa na architektach i deweloperach kończąc.

To jest chyba też kluczowe, jeśli mowa o wyzwaniach związanych z cyfryzacją.

Tak, zmiany technologiczne muszą bazować na kompetencjach, a drugim filarem są regulacje – transformacja musi być z zgodna z wytycznymi prawa dotyczącymi m.in. ochrony danych i regulacjami lokalnymi czy branżowymi. Świetnym przykładem połączenia tych dwóch obszarów jest firma Link4. Wspólnie z Microsoft realizuje ona program, którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników firmy i wyposażenie ich w certyfikaty spełniające nowe regulacje KNF.

Część firm w okresie pandemii ogranicza inwestycje. To dotyczy też budżetów na IT?

Inwestycje w technologie są koniecznością i z pewnością wiążą się z kosztami. Musimy jednak patrzeć na nie z perspektywy długookresowych korzyści i zysków wynikających z kreowania nowych strumieni przychodów, ze sprzedaży międzysektorowej czy tworzenia nowych ofert. Przykładem jest wspomniana już Żabka, która wykorzystuje algorytmy AI i zaawansowanej analityki do zapewnienia spersonalizowanej obsługi i lepszych doświadczeń dla klienta. Podobnie spółka CCC korzysta z technologii do budowy platformy omnichannel z korzyścią dla ostatecznego odbiorcy, który otrzymuje lepszy produkt, w krótszym czasie i po odpowiedniej cenie. Korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii zwiększa efektywność biznesu, pozwala na optymalizację, skrócenie czasu wprowadzenia i dostarczenia rozwiązań dla klientów czy przyspieszenia procesów i precyzji w łańcuchu dostaw.

Praca zdalna zostanie z nami na stałe czy wrócimy do biur?

Ludzie są istotami społecznymi. Z jednej strony dzięki technologii pracujemy sprawniej i w sposób produktywny, a z drugiej oczekujemy kontaktu z drugim człowiekiem. Potwierdza to badanie Work Trend Index przeprowadzone przez Microsoft. Uwzględnia ono opinie 30 tys. pracowników z 31 krajów. Około 73 proc. ankietowanych chce kontynuować pracę w elastycznym modelu pracy zdalnej. Liderzy biznesu powinni więc mieć na uwadze model pracy hybrydowej, dzięki któremu będą mogli zapewnić skuteczność pracy i zapewnić odpowiednie relacje sprzyjające np. pozyskiwaniu talentów i rozwojowi zespołu. W efekcie przełoży się to na sprawność w realizacji zadań.

materiał powstał we współpracy z Microsoft

Opinie i komentarze
Co niosą ze sobą treści pornograficzne generowane przez sztuczną inteligencję
Opinie i komentarze
Dominik Skoczek: W Polsce cyfrowi giganci mają się dobrze
Opinie i komentarze
Tantiemy autorskie z internetu: jak korzyści nielicznych przekuć w sukces wszystkich
Opinie i komentarze
Od kredy i tablicy po sztuczną inteligencję. Szkoła chce być na czasie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Opinie i komentarze
Odpowiedzialne innowacje, czyli wątpliwości wokół Neuralinka i sterowania myślami