Wspieramy start-upy i wdrażamy ich technologie medyczne

Innowacje tworzone przez polskie start-upy nie tylko mają szansę konkurować na rynkach międzynarodowych, one już tam są – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Publikacja: 05.02.2023 21:26

Wspieramy start-upy i wdrażamy ich technologie medyczne

Foto: Krzysztof Kania

Jaka jest innowacyjność polskich start-upów zajmujących się zdrowiem? Czy ich pomysły mają szanse zaistnieć za granicą?

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej rewolucyjnych rozwiązań medycznych, które mogą mieć ogromny wpływ na sektor ochrony zdrowia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Najwięcej z nich dotyczy kardiologii, onkologii, ortopedii i psychiatrii. Gros rozwiązań pochodzi z sektora telemedycyny oraz aplikacji IT. Mamy również duży odsetek start-upów w sektorze urządzeń medycznych.

Innowacje tworzone przez polskie start-upy nie tylko mają szansę konkurować na rynkach międzynarodowych, one już tam są. Przykładem może być firma SiDLY, która opracowała telemedyczną opaskę na rękę monitorującą funkcje życiowe i umożliwiającą opiekę na odległość. Wspomagana jest przez aplikację mobilną i platformę internetową. Przed kilkoma laty firma została wyróżniona w naszym konkursie „Innowator Mazowsza”, a dziś jest znana m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Peru, Belgii i Austrii.

Start-upem, który jeszcze nie wyszedł poza Polskę, ale ma szansę zaistnieć na świecie, jest PhiLabs. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych wykorzystujących najnowsze rozwiązania technologiczne. Jej flagowym produktem jest Phibox – urządzenie do fizjoterapii dziecięcej wykorzystujące sztuczną inteligencję. Pozwala ono przyspieszyć i utrzymać efekty fizykoterapii i – co ważne – motywuje dzieci do systematycznych ćwiczeń. Start-up wziął udział w organizowanym przez nas programie akceleracji, a następnie zdobył I nagrodę w kategorii Social Impact w ostatniej edycji naszego konkursu dla start-upów „Startuj z Mazowsza”.

Jakiego typu wsparcia potrzebują start-upy, aby upowszechnić swoje technologie?

Problemami, z którymi najczęściej mierzą się polskie start-upy, są trudności ze znalezieniem inwestora i pozyskaniem funduszy. Z tego powodu finansują się głównie ze środków własnych. Na szczęście coraz częściej ze wsparciem prywatnych inwestorów oraz z funduszy krajowych i europejskich. My również robimy wszystko, co w naszej mocy, aby umożliwić start-upom z Mazowsza korzystanie z funduszy unijnych. Dzięki wieloletnim wysiłkom udało się nam doprowadzić do podziału statystycznego Mazowsza, co pozwoliło pozyskać dodatkowe środki, i region Mazowiecki regionalny został objęty programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Dla start-upów oznacza to możliwość skorzystania z tego wsparcia.

Należy pamiętać, że oprócz finansowania, start-upy potrzebują też szerszego wsparcia, np. w postaci doradztwa. Nieocenioną funkcję pełnią inkubatory czy akceleratory, które wspierają twórców start-upów merytorycznie, prawnie i organizacyjnie, ale również biznesowo i networkingowo. Z kolei konkursy dla start-upów i innowacyjnych firm wyłaniają najlepsze rozwiązania i je promują. Dają szansę na zaprezentowanie innowacji szerszemu gronu, w tym potencjalnym inwestorom. Dodatkowo, tak jak w przypadku naszych konkursów, najlepsze start-upy otrzymują wsparcie finansowe, a partnerzy konkursów zapewniają nagrody, tj. wsparcie biznesowe czy programy akceleracji. Od kilku lat województwo mazowieckie współpracuje w tym zakresie ze stanem Nevada. Daje to start-upom szansę na program akceleracji w USA czy zaprezentowanie się przed amerykańskimi inwestorami.

Czy mazowiecki system ochrony zdrowia powszechnie wykorzystuje potencjał, jaki mają nowe technologie?

Zdajemy sobie sprawę, że nowe technologie stanowią ogromną szansę dla pacjentów i kadry medycznej. Jednak są też wyzwaniem dla tych, którzy zarządzają podmiotami leczniczymi. Wiąże się to z inwestycjami w drogą aparaturę medyczną i specjalistyczny sprzęt. Chociaż często brakuje finansowania w ramach umów z NFZ, staramy się nadążać za trendami w zakresie polityki zdrowotnej. Wprowadzamy rozwiązania w zakresie e-zdrowia i digitalizacji, a nawet takich technologii medycznych jak np. chirurgia robotyczna. Kilka naszych placówek, m.in. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Mazowiecki Szpital Bródnowski czy Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, przeprowadza już operacje w asyście robota chirurgicznego.

Zainteresowanie placówek medycznych współpracą ze start-upami jest coraz większe. Niesie to obopólne korzyści – start-upy mają możliwość zweryfikowania swoich rozwiązań, a szpitale mogą je szybko zaadaptować. Dobrym przykładem jest firma BD Polska – zdobywca I miejsca w kategorii Innowacyjna Firma ostatniej edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Tworzy ona inteligentną platformę edukacyjną Wirtualna Klinika, która wspiera nauczanie stawiania diagnozy, procesu diagnozowania i planowania leczenia. Spółka wdrożyła już oprogramowanie w trzech uczelniach medycznych w Polsce, prowadzi rozmowy z kolejnymi i zamierza rozpocząć ekspansję zagraniczną.

Jest pan patronem honorowym Huawei Start-up Challenge. Dlaczego i jaka jest rola takich programów we wsparciu polskich med-techów?

Huawei Startup Challenge to kolejna inicjatywa dokładająca swoją cegiełkę do działań pobudzających innowacyjność i przedsiębiorczość. Tegoroczna, trzecia edycja skupia się na bardzo ważnym obszarze, jakim jest zdrowie i innowacje medyczne. Dzięki takim inicjatywom start-upy mogą skonfrontować swoje pomysły z oceną mentorów i kapituły, a także zmierzyć się z konkurencją. Mają również szansę zaprezentować swoje rozwiązania przed polskimi i zagranicznymi inwestorami.

W jaki jeszcze sposób wspieracie mazowiecką innowacyjność?

Nasze działania są skoncentrowane na obszarach gospodarczych o największym potencjale rozwojowym województwa i zgodnie z tym realizujemy cele Regionalnej Strategii Innowacji. Jako administracja publiczna nie narzucamy priorytetów rozwojowych województwa, ale współtworzymy je z interesariuszami – przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu. W ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego określamy priorytetowe kierunki badań, które mogą uzyskać wsparcie ze środków europejskich zarządzanych i wdrażanych z poziomu regionalnego.

Promowaniu postaw proinnowacyjnych mają służyć m.in. organizowane przez nas konkursy. Jeden z nich – „Innowator Mazowsza” – odbywa się już od 14 lat! Jest on skierowany do młodych naukowców i przedsiębiorców, którzy wprowadzają innowacje w biznesie. Z kolei w konkursie „Startuj z Mazowsza” nagradzamy i promujemy start-upy na różnych etapach rozwoju. Aby umożliwić dalszy rozwój uczestniczących w naszych konkursach projektów, jako partnerów zapraszamy przedstawicieli biznesu, uczelnie, fundusze inwestycyjne czy fundusze Venture Capital. Ma temu służyć również program akceleracyjny – „Mazovian Start-up”.

Dużą pomocą są środki unijne. W grudniu ubiegłego roku został zatwierdzony przez KE nasz nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2023”, w ramach którego oferujemy narzędzia wspierające innowacyjne rozwiązania. Pierwsze konkursy ruszają już w tym kwartale.

Materiał powstał w ramach patronatu "Rzeczpospolitej"

Jaka jest innowacyjność polskich start-upów zajmujących się zdrowiem? Czy ich pomysły mają szanse zaistnieć za granicą?

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej rewolucyjnych rozwiązań medycznych, które mogą mieć ogromny wpływ na sektor ochrony zdrowia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Najwięcej z nich dotyczy kardiologii, onkologii, ortopedii i psychiatrii. Gros rozwiązań pochodzi z sektora telemedycyny oraz aplikacji IT. Mamy również duży odsetek start-upów w sektorze urządzeń medycznych.

Pozostało 92% artykułu
Opinie i komentarze
Deszcze niespokojne w polskiej cyber-wsi
Opinie i komentarze
Prezes DataWalk: Chcemy burzyć monopol Palantira. Dane to złoto XXI wieku
Opinie i komentarze
Prezes Alior Banku: Sztuczna inteligencja jest szansą
Opinie i komentarze
Jak otworzyć cyfrowy świat na neuroróżnorodność
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Opinie i komentarze
Co niosą ze sobą treści pornograficzne generowane przez sztuczną inteligencję
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?