Rozwiązania wykorzystujące chmurę obliczeniową są podstawą transformacji cyfrowej, do której przekonuje się coraz więcej firm. Przejście do chmury wymaga jednak solidnego przygotowania, a przede wszystkim wyboru odpowiedniego modelu. Czym różnią się rozwiązania IaaS, PaaS oraz SaaS? Jak rozkłada się odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie danych w każdym z tych rozwiązań? Co otrzymuje klient w ramach każdej z nich? No i dla kogo najodpowiedniejsze będzie rozwiązanie hybrydowe?

Przenoszenie biznesów do chmury nabiera tempa. Nic dziwnego, firmy chcą wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zyskać przewagę nad konkurencją. Samo przejście do chmury wymaga jednak zmiany podejścia kierownictwa i pracowników firmy – wypłynięcia na nieznane wody, co zawsze jest sporym wyzwaniem.

Po decyzji o korzystaniu z chmury obliczeniowej każda firma indywidualnie musi wybrać model współpracy z dostawcą. Klient może również zdecydować się na model hybrydowy, stanowiący połączenie rozwiązań chmury publicznej i prywatnej. Wszystkim dostępnym na rynku usługom w chmurze przyjrzymy się poniżej.

On-premise – model tradycyjny

Model oprogramowania on-premise charakteryzuje się tym, że cała infrastruktura informatyczna należy do klienta, który odpowiada w pełni za zapewnienie odpowiedniego miejsca do umieszczenia serwerów, zakup i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania,.. Jest to najbardziej klasyczne podejście, od którego coraz więcej firm odchodzi na rzecz współdzielenia odpowiedzialności (w różnym stopniu, o czym dalej) z dostawcą usług w chmurze. Charakterystyczne w tym modelu są wysokie koszty inwestycyjne na początku. Budowa profesjonalnej serwerowni w dużej organizacji może kosztować miliony dolarów.W zakresie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych odpowiedzialność leży również po stronie klienta, który odpowiada za każdy jej aspekt: poczynając od kwestii zasilania, backupu, a na aplikacjach kończąc. Klient ma pełną kontrolę nad danymi, a dla niektórych biznesów jest to warunek sine qua non. Natomiast biorąc pod uwagę bardzo wysokie bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych (w szczególności oferowanych przez globalnych graczy, którzy na systemy zabezpieczeń wydają setki milionów dolarów), można część odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przenieść na dostawcę usług.

"chmura obliczeniowa wymaga odpowiedniej serwerowni"

cyfrowa.rp.pl

IaaS – Infrastructure as a Service

Dostawcy usług chmurowych oferują swoje usługi w różnych modelach. Pierwszy model, który omówimy to IaaS, czyli Infrastructure as a Service. Jak sama nazwa wskazuje, jest to udostępnienie przez dostawcę infrastruktury obliczeniowej, zarządzanej za pośrednictwem Internetu. W związku z tym odpowiedzialność za fizyczne utrzymanie środowiska IT spada na dostarczyciela usług.

Przewagą modelu IaaS nad klasycznym IT on-premise jest skalowalność. Odpowiednio skonfigurowana infrastruktura automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Pozwala to z jednej strony na obsługę zdarzeń wymagających w krótkim czasie zwiększenia zasobów (np. okres przedświąteczny w sklepach internetowych), a także minimalizacji zasobów, gdy nie są wykorzystywane. Korzyści są wymierne, bowiem klient płaci tylko za tę moc, którą rzeczywiście zużyje. Problem zakupu serwerów, a także zarządzania nimi, troszczenie się, aby mocy obliczeniowej nie było za mało (co w rzeczywistości przekłada się na fakt, że mamy jej zwykle za dużo) zostaje automatycznie rozwiązany.

PaaS – Platform as a Service

Kolejnym rodzajem usługi w chmurze jest PaaS, czyli Platform as a Service. Jest to model przeznaczony przede wszystkim do programistów. W usłudze PaaS dostawca zapewnia klientowi wirtualne środowisko pracy z dostosowanym do indywidualnego odbiorcy kompletem aplikacji. Należy oczywiście podkreślić, że rozwiązanie PaaS obejmuje również infrastrukturę, o której pisaliśmy przy modelu IaaS.

Rozwiązanie PaaS jest bardzo elastyczne. Przede wszystkim zapewnia środowisko deweloperskie, które można stale dostosowywać do swoich potrzeb. Praca w chmurze ze wszystkimi jej zaletami (między innymi wspomniana skalowalność) pozwala na ułatwienie  wykonywania zadań deweloperom. PaaS zapewnia wiele rozwiniętych narzędzi w zakresie oprogramowania deweloperskiego oraz analityki, które w innym modelu świadczenia usług klient musiałby oddzielnie zakupić. Model PaaS zwiększa efektywność pracy, e nawet w rozproszonych geograficznie zespołach, które mogą komunikować się między sobą i współpracować w czasie rzeczywistym.

"kod programistyczny na ekranie laptopa"

cyfrowa.rp.pl

SaaS – Software as a Service

W końcu najbardziej zaawansowany model to SaaS, czyli Software as a Service. Polega on na dostarczaniu klientowi gotowego oprogramowania jako usługi. Cała odpowiedzialność, poczynając od infrastruktury, aż do oprogramowania leży po stronie usługodawcy. Rozwiązanie SaaS zawiera oczywiście w sobie korzyści dwóch poprzednich modeli, czyli infrastrukturę oraz platformę.

W modelu SaaS odpowiedzialność klienta zaczyna się od warstwy aplikacji. Przy czym użytkownicy nie muszą martwić się o takie rzeczy, jak na przykład aktualizacje czy zarządzanie – wszystkim zajmuje się dostawca, który odpowiada również za bezpieczeństwo danych w chmurze, wliczając w to regularnie backup danych. Klientowi nie zagraża przez to żadna awaria sprzętu.

Chmura hybrydowa a multichmura

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o rodzaju przetwarzania danych w chmurze, które nazywamy chmurą hybrydową. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy korzystaniem z chmury publicznej i prywatnej. W pierwszy wypadku korzystamy z zewnętrznej infrastruktury ze wszystkimi jej korzyściami: skalowalność, niskie koszty operacyjne itd. Niektóre gałęzie biznesu podlegają regulacjom nakładającym na nie obowiązek pełnej kontroli nad infrastrukturą, na której są przetwarzane dane. W tym wypadku korzystają one z rozwiązania chmury prywatnej, która zwykle znajduje się w siedzibie danej firmy. Rozwiązaniem, które łączy te dwa modele, jest właśnie chmura hybrydowa: część danych jest umieszczona w chmurze publicznej, natomiast wyselekcjonowane dane wrażliwe przechowywane są na serwerach firmowych, czyli w chmurze prywatnej.

Czy jednak dokładnie różni się chmura hybrydowa od multichmury? Najkrócej rzecz ujmując, chmura hybrydowa to identyczna infrastruktura, zarządzanie i powoływanie usług. W przypadku multichmury natomiast mówimy o różnorodnej infrastrukturze, jednak o identycznym sposobnie powoływania usług. Szczegółowe  różnice między chmurą hybrydową a multichmurą można poznać dzięki krótkiemu filmikowi przygotowanemu przez Chmurę Krajową.

IaaS, PaaS, SaaS – który model wybrać?

Wybór odpowiedniej usługi w chmurze zależy oczywiście od klienta – w zależności od tego, jaką część odpowiedzialności chce (ale też – jaką może) przenieść na dostawcę. Coraz więcej firm porzuca model on-premise na rzecz chmury. Dobór rozwiązań IaaS, PaaS albo SaaS zależy od potrzeb organizacji, które wynikają z sektora, w którym działa, wielkości organizacji, zasobów IT, itd.. Najważniejsze, to znaleźć profesjonalnego dostawcę chmury obliczeniowej, który z jednej strony zapewni odpowiednie przygotowanie do procesu migracji danych do chmury, a także zapewni zaawansowaną platformę chmurową. W tym zakresie warto zainteresować się usługami międzynarodowych gigantów (takich jak Google, który oferuje platformę Google Cloud Platform) – mają one duże możliwości finansowe, co przekłada się z jednej strony na profesjonalizm usług, a z drugiej – na ich bezpieczeństwo.

Materiał Promocyjny