Urząd miejski Bydgszczy ogłosił przetarg na dostawę usług telefonii komórkowej oraz mobilnej transmisji danych. Urząd przwiduje zamówienie i aktywację do 3 tys. kart SIM (a minimum 1 tys. kart) w trakcie trwania umowy. Szacowana wartość zamówienia nie została podana przez zamawiąjącego, ale na podstawie wadium (130 tys. zł) można ją oszacować na minimum 4,3 mln zł. Umowa obowiązywać będzie do stycznia 2014 r., czyli ok. 4 lat.

Z zakupionych usług korzystać będzie około 160 jednostek podległych władzom miejskim Bydgoszczy, w tym ok. 130 szkół i innego typu placówek oświatowych. Urząd miejski Bydgoszczy przewiduje, że w ciągu trwania umowy zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć 4,5 tys. telefonów komórkowych i 450 modemów do transmisji danych.

[link=images/pliki/Bydgoszcz_mobile_16.11.2009_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]Opis przedmiotu zamówienia[/link]

[link=http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/zamowienia_publiczne/Telefonia_komorkowa_5_09_E.aspx#0]Więcej informacji o przetargu[/link]