Taki cel stawia przed branżą Green Manifesto, opublikowany dzisiaj, podczas konferencji w Hong Kongu, dokument GSM Association. Organizacja przewiduje, że do 2020 r. na całym śweicie będzie w użyciu konsumentów 8 mld urządzeń mobilnych, ale ich działanie będzie związane z emisją 245 mln ton gazów cieplarnianych. GSMA stawia sobie za cel obniżenie o 40 proc. średniej emisji gazów cieplarnianych na jedno urządzenie mobilne w ciągu najbliższych 11 lat. W tym celu branża telekomunikacyjna powinna m.in. doprowadzić do obniżki o 40 proc. poboru mocy przez telefony komórkowe i urządzenia sieci telekomunikacyjnych.