Wypowiedzenia dokonanao z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, co oznacza, że obie umowy zostaną rozwiązane 4 marca 2010 r. Powodem jest brak zgody RUCH-u na nowe, mniej korzystne dla spółki warunki handlowe, jakie zaproponowała firmie PTC. Jak poinformował RUCH w swoim raporcie bieżącym, trwają negocjacje z PTC.