Jeśli telekom nie ujawni danych klienta, będzie musiał zapłacić grzywnę wynoszącą 750 tys. koron. Wyrok szwedzkiego sądu dystryktowego w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny, a TeliaSonera zapowiedziała złożenie odwołania.

– Sąd uznał, że studia filmowe [do którzy należały prawa do rozpowszechnianych w Swetorrents filmów – przyp. rpkom.pl] mają prawo do poznania szczegółów na temat tej osoby i tego adresu IP – powiedziała Annika Rygart, jedna z trzech sędziów, którzy wysłuchali sprawy.
Postępowanie w sprawie TeliaSonera i Swetorrents rozpoczęła się na wniosek przedstawicieli szwedzkiego przemysłu filmowego, firm Swedis Film Industry, Pan Vision, Filmlance International i Yellow Bird.