Operator argumentuje zmianę tempa budowy sieci WiMAX ograniczeniami tej technologia oraz wysoką ceną terminali abonenckich. We wniosku o zmianę decyzji rezerwacyjnej PTC wyraziła opinię, że obecnie WiMAX wydaje się technologią właściwą tylko dla terenów wiejskich i słabo zurbanizowanych. W efekcie zamiast 80 proc. pokrycia powierzchni kraju i populacji tą technologią w 2012 r. PTC zamierza osiągnąć 38-proc. pokrycie populacji i 43-proc. pokrycie powierzchni kraju.

Operator przedstawił UKE listę 966 gmin, które zostaną pokryte zasięgiem sieci WiMAX do 2012 r. Pośród tych gmin 383 zakwalifikowanych zostało, jako „białe plamy”. Era dysponuje największą pośród polskich operatorów telekomunikacyjnych liczbą pozwoleń radiowych na nadajniki sieci WiMAX. Obecnie dysponuje ok. 130 działającymi nadajnikami, przy według naszych informacji czym w wielu lokalizacjach operatora pracują po dwa nadajniki.