Łódzka firma Infratel – Operator Infrastrukturalny złożyła najlepszą ofertę w przetargu organizowanym przez Województwo Łódzkie na pełnienie funkcji operatora sieci w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”. Infratel był jedyną firmą zabiegającą o zamówienie, mimo że przetarg miał charakter otwarty.

Budżet zarezerwowany przez zamawiającego na to zadanie miał wartość 2,64 mln zł brutto. Infratel podjął się realizacji umowy, która ma obowiązywać cztery lata (bądź do wyczerpania budżetu) za 2 mln zł brutto. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się ceną (miała 10-proc. wagę) oraz wysokością dopłaty (90 proc.).