Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tzw. Ustawy o cyberbezpieczeństwie, implementującej do porządku prawnego w Polsce unijną dyrektywę NIS (Network and Information Systems Directive). Przypisuje ona odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo różnych obszarów państwa odpowiednim instytucjom.

Jak poinformował Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, choć dyrektywa nie dotyczy operatorów telekomunikacyjnych (mają osobne regulacje), to jednak resort cyfryzacji przygotuje rozporządzenie związane z nowym aktem prawnym, do którego telekomy będą musiały się zastosować.

Jak mówił Okoński, będzie to rozporządzenie precyzujące sposób komunikacji z ministerstwem cyfryzacji, definicje incydentów i określające kary za ich niezgłaszanie. – Mam nadzieję, że to uszczelni system – powiedział Karol Okoński, nie podając wysokości ewentualnych kar.