Jak mówi oficjalny biogram nowego szefa NASK, Leśkow jest profesorem Politechniki Krakowskiej. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki.

W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów. Ponadto prof. Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przez Ambasadorze USA w Warszawie.

To nie wszystkie zmiany we władzach NASK. Minister cyfryzacji Marek Zagórski uzupełnił wakat pozostawiony przez Leśkowa i powoła na zastępcę dyrektora ds. administracyjno-edukacyjnych Bartłomieja Klingera, b. członka zarządu PWPW. Będzie on nadzorować m.in. pion OSE oraz oddział NASK w Białymstoku.

Klinger od listopada 2018 r. był związany z resortem cyfryzacji, gdzie koordynował projekty w zakresie sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i technologii blockchain. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jak informuje MC, Krzysztof Silicki, ostatnio p.o. dyrektora NASK wrócił na swoje wcześniejsze stanowisko zastępcy dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji.