T‑Mobile Polska poinformował, że zwyciężył w przetargu na świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu dla Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrakt obejmuje obsługę sieci WAN (VPN) urzędu na najbliższe trzy lata.

W ramach umowy podpisanej 31 lipca, T‑Mobile zobowiązał się do świadczenia usług z zakresu transmisji danych w sieci WAN przy wykorzystaniu łączy podstawowych i zapasowych.

Oferta operatora, której wartość brutto opiewa na kwotę ponad 1,16 mln zł, zakłada również udostępnienie łącza i dostępu do Internetu przy zapewnieniu ochrony DDoS (ang. distributed denial of service).

Jak podał telekom, podpisanie umowy oznacza przedłużenie współpracy między UDT i T‑Mobile Polska trwającej od 2016 roku. T‑Mobile obejmie swoją ofertą w sumie 43 lokalizacje, w tym również w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.