O przyjęciu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tych studiów [link=index.php?option=com_content&view=article&id=1174%3Amrr-rozpocz-notyfikacj-projektu-polski-wschodniej&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]pisaliśmy w jednej z poprzednich informacji[/link]. PARP udostępnił dzisiaj studia wykonalności budowy sieci w województwie [link=images/pliki/polska_wsch_studium_lubelskie.pdf]lubelskim[/link], [link=images/pliki/polska_wsch_studium_podkarpackie.pdf]podkarpackim[/link], [link=images/pliki/polska_wsch_studium_warm_maz.pdf]warmińsko-mazurskim[/link], [link=images/pliki/polska_wsch_studium_podlaskie.pdf]podlaskim[/link] i [link=images/pliki/polska_wsch_studium_swiet.pdf]świętokrzyskim[/link]. Jak informuje PARP studia wykonalności dla poszczególnych powiatów będą publikować serwisy internetowe urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.

Celem projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej jest zapewnienie do końca 2013 r. dostępu do szerokopasmowego internetu dla 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej. Umowy z beneficjentami programu powinny być podpisane do 2013 r. a środki wydatkowane do 2015 r. ich wartość określana jest zazwyczaj, jako 300 mln euro.