Centrum Projektów Informatycznych MSWiA rozstrzygnęło przetarg na dostawę telefony IP, które zostaną wykorzystane w projekcie budowy Ogólnopolskiej  Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Resort zdecydował się podpisać trzyletnie umowy ramowe aż z siedmioma dostawcami (wszystkimi, którzy złożyli oferty, które nie zostały odrzucone). Na liście beneficjantów są NextiraOne Polska, Sygnity, Sevenet, Intertrading Systems Technology, IT.expert, Consortia oraz Telekomunikacja Polska. Łącznie mogą zainkasować 8,2 mln zł (taki budżet CPI MSWiA zarezerwowało na to przedsięwzięcie).

Budowa OST 112 to jeden z największych projektów teleinformatycznych ostatnich lat. Łączna wartość inwestycji to 490 mln zł. Za kontrakt odpowiada giełdowa spółka ATM.