Część zwolnień zostanie zrealizowana na zasadzie programu dobrowolnych odejść, a część na zasadzie wypowiedzeń. Taką informację uzyskaliśmy od Łukasz Kurpiewskiego z biura prasowego Polskich Kolei Państwowych.

Redukcja zatrudnienia w TKtelekom, to jeden z elementów restrukturyzacji spółki, która boryka się ze słabymi wynikami finansowymi (strata netto w 2009 r. wyniosła 35 mln zł), oraz wysokimi kosztami pracy. Zatrudnienie w TKtelekom (obecnie nieco ponad 2 tys. osób) jest bardzo wysokie w stosunku do przychodów (200-300 mln zł rocznie), co ma m.in. związek z usługami, jakie spółka realizuje na rzecz utrzymania kolejowego systemu łączności. Stąd m.in. program redukcji zatrudnienia, który obejmie maksymalnie do 25 proc. załogi.