[b]Netia[/b] wygrała przetarg na dostawę łączy cyfrowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. PAŻP [link=http://bip.pansa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/2010_04_lacza_p21]rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę łączy cyfrowych[/link] dla potrzeb systemu PEGASUS 21 (systemu zarządzania ruchem lotniczym nad Polską). O kontrakt starało się czterech operatorów. Najlepszą ofertę złożyła Netia. Jej wartość to 4,4 mln zł brutto.

Z operatorem rywalizowała Telekomunikacja Polska (oferta na 6,2 mln zł brutto), ATM (9,2 mln zł brutto) oraz konsorcjum MCSI Investment i Aero2 (17,2 mln zł brutto). Konsorcjum odpadło jednak z przetargu, ponieważ nie złożyło w wymaganym terminie wadium (220 tys. zł). Odrzucona została również oferta ATM, ponieważ jej treść nie odpowiadała specyfikacji warunków zamówienia.

Zamówienie dotyczy dzierżawy łączy cyfrowych w relacjach: Warszawa–Gdańsk, Warszawa–Poznań, Warszawa–Katowice, Warszawa––Kraków, Warszawa–Szczecin, Warszawa–Wrocław, Warszawa–Rzeszów, Warszawa–Łódź i Warszawa–Bydgoszcz.

[i]współpraca Łukasz Dec[/i]