Takie szacunki co do oszczędności na kosztach utrzymania sieci PTK Centertel z tytułu umowy o współdzieleniu infrastruktury z Polską Telefonią Cyfrową podał w ostatnim sprawozdaniu France Telecom. Wedle francuskiego operatora na Polskę przypadnie 15 proc. z 2-letnich oszczędności całej grupy FT na kosztach utrzymania sieci (361 mln euro). Właśnie z tytułu porozumienia z PTC. Oszczędności w Polsce oszacowane zostały na podstawie kosztów za lata 2009-2010.

– Jedyna rzecz, jaką mogę w tej sprawie powiedzieć, że oszczędności w ciągu pięciu lat na współpracy z PTC szacujemy na kilkaset milionów – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik grupy Telekomunikacji Polskiej, do której należy PTK Centertel. Jego firma czeka na akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla umowy z PTC.

Po połączeniu biznesów w Wielkiej Brytanii grupa FT oraz grupa Deutsche Telekom podjęła kilka kolejnych inicjatyw (m.in. w Polsce, Belgii i Hiszpanii) w sprawie współpracy i oszczędności na rynkach, na których obie firmy działają.