Ministerstwo Infrastruktury poinformowało dzisiaj, że wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk podpisał akt „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, kolokwialnie zwanego w branży „projektem systemowym”. Jego podstawowym celem jest wsparcie samorządów oraz prywatnych operatorów w realizowaniu inwestycji telekomunikacyjnych z wykorzystaniem środków unijnych, jak również podnoszenie pośród Polaków świadomości nowoczesnych usług informacyjnych.

Dokument ma charakter umowy pomiędzy MSWiA, jako instytucją nadzorującą realizację POIG 8.3, w ramach którego finansowany będzie projekt systemowy, a Ministerstwem Infrastruktury, które jest beneficjentem i wykonawcą programu. Wartość projektu wynosi 36 mln zł.

MI zapowiedziało, że ogłosi przetarg na realizację części zadań z zakresu wsparcia budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Resort ogłosił również w lipcu br. konkurs na partnera, który zrealizuje działania w zakresie edukacji cyfrowej Polaków. Wygrał wniosek stowarzyszenia Miasta w Internecie. O partnerstwo rywalizowały z nim: Teledigital i Fundacja Wspomagania Wsi razem z polskim oddziałem UNDP (United Nations Development Programme, agenda ONZ).