Komenda Wojewódzką Policji w Kielcach podpisała z firmą Integrated Solutions (integrator z grupy TP) umowę o wartości 558,8 tys. zł na rozbudowę i modernizację sieci MAN (Metropolitan Area Network) na potrzeby policji w mieście. Nowopowstała sieć połączy Komendę Wojewódzką w Kielcach z dwoma placówkami zlokalizowanymi na terenie miasta.

Zadaniem Integrated Solutions będzie zaprojektowanie infrastruktury oraz instalacja, konfiguracja i uruchomienie cyfrowych urządzeń do obsługi sieci. Umowa przewiduje też bieżące wsparcie i 36 miesięczną obsługę serwisową sieci.

– Modernizowana sieć stanowić będzie szkielet dla obsługi teleinformatycznej Policji oraz rozszerzenie Ogólnopolskiej Sieci Teletransmisyjnej dla numeru alarmowego 112 (OST112) na terenie Kielc – mówi Mirosław Jedynak, naczelnik wydziału łączności i informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach