Przegląd prasy – środa 14 grudnia

Publikacja: 14.12.2011 08:39

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Telewizja w komórce na Euro 2012

Michał Fura

Czy mecz otwarcia Polska – Grecja obejrzymy na telefonicznym wyświetlaczu? Całkiem możliwe. Największa platforma satelitarna w Polsce wprowadzi na rynek smartfony, tablety i routery do odbierania naziemnej telewizji na urządzeniach przenośnych. Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, strzeże szczegółów mobilnej telewizji jak największej tajemnicy. – Nic nie powiem do 12 marca – zarzeka się. – Dopiero wtedy, w dniu ogłoszenia wyników za 2011 r., postaramy się ujawnić szczegóły projektu, który planujemy uruchomić przed Euro 2012 – mówi „DGP”. Największa platforma satelitarna w Europie Środkowej i Wschodniej, kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka, zrobiła wczoraj kolejny krok w kierunku uruchomienia ambitnego przedsięwzięcia. Podpisała umowę z holenderską spółką Irdeto, zajmującą się zabezpieczaniem treści cyfrowych dystrybuowanych za pomocą różnych mediów – telewizji cyfrowej, IPTV oraz rozwiązań mobilnych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=390703 (dostęp płatny)

Centra powiadamiania ratunkowego ruszą do końca 2013 r.

Adam Makosz

Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie będą kontynuowali prace nad zmianą przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Przygotowany przez rząd projekt przewiduje, że od początku przyszłego roku wojewoda będzie mógł nadal powierzać Straży Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego. Do zadań takich centrów należy głównie przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112, a następnie analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsce zagrożeń odpowiednich służb. Wojewoda ma przekazywać takie zadania na zasadzie porozumienia, które określa prawa i obowiązki stron oraz zasady współfinansowania centrów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=390617 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

HTC pozywa Citigroup za rekomendację „sprzedaj”

Tomasz Grynkiewicz, Reuters

Producent smartfonów oskarża tajwański oddział Citigroup za przyczynienie się do spadku notowań HTC. HTC złożyło pozew w sierpniu, jednak dopiero teraz – za sprawą tajwańskiej prokuratury – sprawa wyszła na jaw. HTC, które na rynku smartfonów jest graczem numer cztery, oskarża Citi Global Markets o złamanie prawa i doprowadzenie do spadku wyceny HTC na giełdzie.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10809754,HTC_pozywa_Citigroup_za_rekomendacje__sprzedaj_.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Spór trafił do USA

Urszula Zielińska

Duńska firma DPTG wszczęła kolejne zagraniczne postępowanie egzekucyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej, od której domaga się zapłaty 2,9 mld koron duńskich. Tyle zasądził na rzecz DPTG Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu w 2010 roku.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/721435_Spor_trafil_do_USA.html (dostęp płatny)

Tell: Zmiany w radzie nadzorczej

Aneta Wieczerzak

NWZA spółki odwołało Marka Piątkowskiego z rady nadzorczej i powołało dwóch nowych członków nadzoru: Adama Wojackiego i Łukasza Kręskiego.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/721432_Tell:__Zmiany_w_radzie_nadzorczej.html (dostęp płatny)

Kto kupi pozostałe akcje Marka Falenty?

KK

Zaangażowanie Marka Falenty w akcje Domu Maklerskiego IDMSA spadło poniżej 5-proc. progu – poinformowała spółka. Jeszcze na początku grudnia inwestor ten miał niespełna 10 proc. wszystkich walorów brokera. Poinformował jednak, że chce się koncentrować na swojej głównej inwestycji – spółce telekomunikacyjnej Hawe.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/721447_Kto_kupi_pozostale_akcje_Marka_Falenty.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl/srodtytul]

Mało chętnych na reklamy w Apple

TR

Platforma reklamowa Apple przeznaczona dla urządzeń mobilnych nie przypada do gustu reklamodawcom. Sytuacja jest na tyle zła, że koncern z Cupertino zdecydował się na znaczną obniżkę cen za usługi – informuje The Wall Street Journal.

http://teleinformatyka.pb.pl/2529873,7039,malo-chetnych-na-reklamy-w-apple

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Komórki nie takie groźne

PEKA

Rozmawianie przez telefon komórkowy nie zwiększa ryzyka spowodowania wypadku – twierdzi Richard Young z Wydziału Medycznego Wayne State University. Przeanalizował jeszcze raz dane z badań, które stały się podstawą do wprowadzenia zakazu używania telefonów przez kierowców. Wcześniejsze analizy mówiły o mniej więcej czterokrotnym wzroście zagrożenia kolizją.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1103343_Komorki_nie_takie_grozne.html (dostęp płatny)

Duńczycy znów pozywają TP, tym razem w USA

Urszula Zielińska

Spór DPTG?z Te­le­ko­mu­ni­ka­cją Pol­ską za­ha­cza już o Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Po Wiel­kiej Bry­ta­nii, Ho­lan­dii, Niem­czech i Fran­cji wnio­sek duń­skiej fir­my DPTG o za­ję­cie ma­jąt­ku Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej tra­fił ta­kże do są­du w USA. O tej od­sło­nie spo­ru o po­dział do­cho­dów ze świa­tło­wo­du wy­bu­do­wa­ne­go przez Duń­czy­ków dla praw­ne­go po­przed­ni­ka TP w la­tach 90-tych.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1103405_Dunczycy_znow_pozywaja_TP_tym_razem_w_USA.html (dostęp płatny)

Powrót komórek made in Japan

Aleksandra Stanisławska

Pa­na­so­nic, So­ny i Sharp zno­wu chcą być zna­czą­cymi graczami na ryn­ku te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. W smart­fo­nach szan­sę na zy­ski do­strze­gli ja­poń­scy pro­du­cen­ci elek­tro­ni­ki użyt­ko­wej. Pa­na­so­nic, Sharp i So­ny ma­ją już do­świad­cze­nie w pro­duk­cji te­le­fo­nów, jed­nak So­ny na mi­nio­ne dziesięć lat sce­do­wa­ło to za­da­nie na spół­kę So­ny Erics­son, a Pa­na­so­nic i Sharp za­ję­ły się wy­twa­rza­niem ko­mó­rek wy­łącz­nie na ry­nek ja­poń­ski.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1103444_Powrot_komorek_made_in_Japan.html (dostęp płatny)

Więcej darmowych cyfrowych kanałów

Magdalena Lemańska

Jutro rusza nowy pakiet naziemnej telewizji cyfrowej. Dwie dodatkowe stacje dołączą do niego w 2012 r. Na początek od czwartku dostęp do pięciu stacji (TVP 1, TVP 2, TVP Info, Eska TV i Polo TV) będą mieli mieszkańcy pięciu miast: Warszawy, Zielonej Góry, Wisły, Rzeszowa i Żagania. – W czerw­cu przy­szłe­go ro­ku ten pa­kiet bę­dzie po­kry­wał ok. 92 proc. po­wierzch­ni kra­ju – za­po­wia­dał w „Rz” Prze­my­sław Kur­czew­ski, pre­zes Emi­te­lu, firmy, która za­pew­nia do­sył sy­gna­łu cy­fro­wych sta­cji.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1103441_Wiecej_darmowych_cyfrowych_kanalow.html (dostęp płatny)

Zasady konkursów niezgodne z konstytucją

Michał Cyrankiewicz

Prawa i obowiązki ubiegających się o dotacje z regionalnych programów operacyjnych powinny określać ustawy lub rozporządzenia. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył 12 grudnia pytanie prawne łódzkiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące systemów prowadzenia regionalnych programów operacyjnych. Sąd administracyjny miał wątpliwości, jakie są kompetencje samorządu województwa do stanowienia aktów prawa miejscowego. Z jego argumentacją przedstawioną w pytaniu zgodził się Trybunał. Orzekł, że wskazane w pytaniu przepisy (art. 5 pkt 11, art. 30b ust. 1 i 2, oraz art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) są niezgodne z art. 87 konstytucji. Stanowi on bowiem, że źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego – na obszarach działania organów, które je ustanowiły.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1103331_Zasady_konkursow_niezgodne_z_konstytucja.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Telewizja w komórce na Euro 2012

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu