Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę różnego typu łączy telekomunikacyjnych, które połączą podległe Komendzie jednostki w 102 relacjach. Zadanie podzielone zostało na 46 zadań dotyczących dostawy różnego rodzaju łączy analogowych oraz cyfrowych: n x 64 kb/s, E1, ciemnych włókien światłowodowych oraz łączy radiowych.

Zamawiający szacuje wartość 20-letniej umowy na 3,3 mln, chociaż możliwe, że w trakcie przetargu uzyska znacznie niższe ceny usług.

Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty. Zamawiający czeka na oferty do 6 lutego.