Na 2 mln zł miesięcznie szacuje swoje straty z tytułu kradzieży i uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom. Według przedstawicieli spółki proceder jest nagminny i stanowi niemalejący problem.

Złodzieje wyciągają z kanalizacji kable miedziane, ale razem z nimi niejednokrotnie również ułożone równolegle kable światłowodowe, względnie mylą jedno medium z drugim. Ponadto, wbrew obiegowym opiniom, rośnie takż popyt na łącza optyczne, na któr rozwija się powoli wtórny rynek, na którym działają telekomunikacyjni paserzy.

Oddzielnym problemem są coraz liczniejsze inwestycje na terenach kolejowych, na których znaczną część swojej infrastruktury ma ułożone TK Telekom. Przy ich okazji dochodzi do uszkodzeń kabli operator. Dlatego operator wdraża rozwiązania techniczne, które pozwalają na szybkie zlokalizowanie uszkodzeń.