Hawe, Alcatel-Lucent i TP Teltech, które w sierpniu ubiegłego roku podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) postanowiły zacieśnić kooperację. W tym celu podpisały umowę o utworzeniu spółki.

NewCo – tak będzie się ona nazywać – zajmie się realizacją kontraktów na budowę i prowadzenie sieci internetowych, zlecanych przez samorządy, czyli marszałków województw, korzystających ze środków unijnych, które muszą być rozliczone do 2015 r.

„Partnerzy opracowali możliwe warianty, w jakich może zostać przeprowadzony przetarg oraz sama inwestycja. W ich przekonaniu najszybszą oraz najbardziej optymalną metodą realizacji programu rozwoju regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych jest przeprowadzenie tylko jednej procedury przetargowej, obejmującej wszystkie pięć województw i powierzenie wykonawstwa jednemu podmiotowi. Rozwiązanie to można zrealizować przy wykorzystaniu jednego z dwóch modeli – DBO (Design, Build & Operate) lub Design, Build, Operate & Transfer (DBOT). Wariant pierwszy zakłada powierzenie zaprojektowania, budowy oraz zarządzania infrastrukturą jednemu podmiotowi. Z kolei drugi model przewiduje nie tylko kompleksową realizację inwestycji przez jednego wykonawcę, ale również przeniesienie, po określonym czasie, tytułu własności sieci na ten podmiot. Model ten pozwoli samorządom uniknąć kosztów związanych z serwisem i eksploatacją infrastruktury sieciowej. Zbudowane w ramach projektu sieci szkieletowo-dystrybucyjne, zapewnią otwartość usługową w dostępie operatorów ostatniej mili” – czytamy w informacji prasowej TP.

Jak się dowiedzieliśmy, Hawe, TP Teltech i Alcatel-Lucent obejmą po 33 proc. w NewCo, ale proporcje, w których podzielą się kosztami i zyskami będą inne i uzależnione od poszczególnych projektów.

Na utworzenie NewCo zgodę wyrazić musi jeszcze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.