Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej” planuje zorganizować studium podyplomowe dla osób kierujących komórkami ds. teleinformatyki w administracji państwowej. Studium obejmowałoby dwa semestry (160 godzin wykładowych).

Ministerstwo w ramach studium proponuje takie bloki tematyczne jak: nowoczesna administracja i jej legislacja w obszarze wykorzystania teleinformatyki, przegląd współczesnych narzędzi budowy i integracji systemów teleinformatycznych, architektura teleinformatyczna państwa czy proces budowy systemu teleinformatycznego.

Resort cyfryzacji chce jednak najpierw zebrać opinie, propozycje i uwagi uczelni wyższych na temat ramowego programu studium przedstawionego przez MAiC. Resort na opinie czeka do 30 lipca br.