PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły TK Telekom świadczenie usług utrzymania specjalistycznych urządzeń telekomunikacyjnych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Umowa obowiązywała będzie w latach 2013-2016.

W ramach zamówienia TK Telekom będzie m.in. zajmował się utrzymaniem aparatów telefonicznych i koncentratorów telefonicznych dyżurnych ruchu oraz usuwaniem ich awarii. Wartość umowy ustalono na 24,1 mln zł netto.

TK Telekom zdobył zlecenie z pominięciem procedury przetargowej. PKP PLK wyjaśniają, że tylko wspomniana firma, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jest w stanie świadczyć tego typu usługi telekomunikacyjne.

– Do TK Telekom należą kable (media) niezbędne do transmisji sygnałów telefonicznych np. zapowiadanie pociągów jak również teletransmisja danych związanych z zabezpieczeniem (sterowaniem)prowadzenia ruchu pociągów. Zasadnym jest więc kompleksowe utrzymanie urządzeń włączonych w sieć telekomunikacyjną, której właścicielem jest TK Telekom – napisano w uzasadnieniu.