T-Matic Systems, spółka należąca do giełdowego Arcusa, wygrała przetarg na świadczenie usług lokalizacji i monitorowania pojazdów Poczty Polskiej. Realizacja kontraktu o wartości 14,16 mln zł potrwa cztery lata. Monitoringiem satelitarnym zostanie objętych 4750 pojazdów Poczty Polskiej. O umowę zabiegały też firmy: Finder, Elte Monitoring i Asseco Poland.

W uzasadnieniu wyboru przedstawionym przez Pocztę Polską podkreślono, że konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę i otrzymało najwyższą łączną liczbę punktów, na którą złożył się koszt abonamentu oraz modułu raportowania i rozliczeń eksploatacyjnych, a także cena modułu lokalizacji pojazdów wraz z rejestrowaniem zdarzeń eksploatacyjnych.

T-Matic Systems jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także SMT Software.