Wrocławski ISP szykuje do rynkowego startu własne urządzenie abonenckie pod handlową nazwą Korbox, które zresztą prezentował już na branżowych imprezach. Jak podaje w dzisiejszej informacji Korbank ma już deklarację na 80 proc. dostępnych aktualnych urządzeń, których jest ok. 1 tys. (część została rozdystrybuowana do testów operatorskich).

Korbox, to STB oparty na systemie operacyjnym Android z zintegrowanym szeregiem aplikacji udostępniajacym różne usługi sieciowe, w tym pakiety telewizyjne z oferty Avios (platforma IPTV należąca do Korbanku), przeznaczony do operatorskich wdrożeń w sieciach ISP, jak również do pracy poprzez publiczny internet. Urządzeń znajduje się obecnie w fazie testów i poprawek. Do komercyjnego startu ma być gotowe najpóźniej w połowie września.

Urządzenia będę dystrybuowane do użytkowników platformy Avios, jakich Korbank ma we własnej sieci telekomunikacyjnej i w partnerskich sieciach ISP. Drugim kanałem sprzedaży będą detaliczne sieci z elektroniką użytkową. – Trwają negocjacje z dużymi dystrybutorami elektroniki w Polsce, którzy są mocno zainteresowani tym produktem. Myślę, że uda si wprowadzić Korbox do tych sieci przed końcem roku – mówi Paweł Paluchowski, członek zarządu i dyrektor finansowy Korbanku.

– Notujemy duże zainteresowanie innych firm pragnących tworzyć platformę telewizyjną na naszym oprogramowaniu systemowym STB. Są to głównie duże firmy telekomunikacyjne z Europy.  Obecnie 4-5 platform IPTV interesuje się poważnie naszym rozwiązaniem, i to bez żadnych szczegołnych działań z naszej strony – mówi Tymoteusz Biłyk, prezes zarządu i udziałowiec Korbanku.