Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zgodziło się zarekomendować propozycję grupy roboczej ds. finansowania inwestycji szerokopasmowych co do ogłoszenia w tym roku dodatkowego naboru na budowę lokalnych sieci dostępowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4. To jednak nie będą proste przedsięwzięcia.

Grupa robocza zapropnowała bowiem, aby dodatkowym naborem objęte były „trwale białe plamy”, czyli obszary w których nie ma odpowiedniego nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną, i w których żaden operator nie planuje inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat. Z tego powodu, ponieważ są to obszary nieatrakcyjne dla inwestorów, preferowanym rozwiązaniem byłyby efektywniejsze ekonomicznie technologie radiowe, w tym satelitarne. Inwestycje można by projektować dla wyselkcjonowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej grupy gmin. Niezależnie od tego naboru odbyłby zwykły nabór oparty na dotychczasowych zasadach.

Przyjęcie tej propozycji uzależnione jest od akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz komitetu sterującego POIG.