Centralny Zarząd Służby Więziennej wybrał ofertę PTK Centertel w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej (połączeń głosowych, transmisji danych, SMS i MMS). Będą realizowane na rzecz wszystkich kilkudziesięciu placówek (zakładów karnych, aresztów śledczych i inspektoratów) podległych tej instytucji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Przetarg miał charakter otwarty. Oferty złożyło w nim dwóch operatorów komórkowych.

PTK Centertel, z tytułu realizacji umowy, otrzyma 1,42 mln zł netto (konkurent żądał prawie 2,4 mln zł). Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 3,94 mln zł.