GTS Poland zbudował sieć korporacyjną w standardzie IP VPN dla Instytutu Pamięci Narodowej, która połączyła 25  oddziałów tej instytucji Polsce. Wartość kontraktu, zawartego na 12 miesięcy, to 375 tysięcy złotych netto.

Jest to główna sieć, która całkowicie zastąpiła uprzednio wykorzystywane rozwiązanie. Została zbudowana od podstaw, w większości w oparciu o własną infrastrukturę GTS (przede wszystkim Ethernet). Sieć charakteryzuje się pięciokrotnie większą przepustowością w stosunku do poprzedniego rozwiązania i korzystają z niej pracownicy oraz systemy informatyczne IPN.