Województwo Lubelskie ogłosiło przetarg na wybór inżyniera kontraktu w projekcie „SSPW – województwo lubelskie”. Wartość kontraktu łącznie z zamówieniami uzupełniającymi została oszacowana  na blisko 5,5 mln zł.

Zainteresowani mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie do 5 października 2012 r. Województwo Lubelskie planuje zawrzeć umowę z inżynierem kontraktu, który będzie nadzorował prace budowlane i projektowe na ponad 2,5 roku. W tym czasie na terenie województwa powstanie 312 węzłów połączonych siecią światłowodową o długości ok. 2900 km.

Inżynier kontraktu będzie też odpowiedzialny za wybór operatora infrastruktury, który w imieniu województwa będzie zarządzał wybudowaną siecią szerokopasmową.

Województwo Lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, które buduje sieć szerokopasmową. Na ten cel  przewidziano kwotę 385 mln zł.