Władza Wdrażająca Programy Europejskie poinformowała, że wydłuża termin naboru wniosków w obecnie trwającym konkursie 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili) do 14 grudnia 2012 r.

Pierwotnie składanie wniosków miało się skończyć 30 listopada. Kwota alokacji przewidywana w tym konkursie to około 13,9 mln euro, tj. blisko 62 mln zł.

WWPE poinformowała teź, że wporwadzono zmiany do formularza wniosków i możliwy jest wybór miejscowości „trwale białych”, w punkcie dotyczącym obszaru świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu.