Do 50 eurocentów na akcję spadnie wysokość dywidendy z zysków, jakie w 2013 i 2014 r. zamierza wypłacić akcjonariuszom grupa Deutsche Telekom. To spadek o blisko 30 proc. w stosunku do wymiaru dywidendy w roku bieżącym.

Jednocześnie wartość CAPEX grupy w ciągu najbliższych trzech lat ma wynieść 30 mld euro. W przyszłym roku 9,8 mld euro, co oznacza wzrost wobec wcześniejszych planów o 18 proc. Blisko połowa tych środków ma zostać przeznaczona na inwestycje na rynku amerykańskim: na modernizację sieci komórkowej T-Mobile i przejęcie konkurencyjnej sieci MetroPCS.

W ramach całego trzyletniego planu ok. połowy środków ma zostać przeznaczone na skracanie pętli lokalnej i implementację techniki vectoringu do sieci VDSL w Niemczech oraz na rozwój sieci LTE w tym samym kraju. DT pracuje nad innowacyjnym CPE, które zapewni symultaniczną transmisją danych przez sieć LTE i VDSL, osiągając nominalne prędkości 200 Mb/s w dół sieci i 90 Mb/s w górę.

W oficjalnych komunikatach nie ma wielu wzmianek o inwestycjach planowanych na rynkach innych, niż Niemcy i USA.

Agencja Bloomberg informuje również o planach redukcji zatrudnienia w grupie DT, co ma poprawić wyniki finansowe operatora. Mowa jest o redukcji w działach niezwiązanych bezpośrednio z działaniami operacyjnymi oraz redukcji wykorzystania usług zewnętrznych firm.