Jeszcze w tym roku ma się zakończyć w Częstochowie budowa sieci szerokopasmowej Czesnet, która połączy i umożliwi szybszy dostęp do internetu 57 jednostek publicznych w mieście. Inwestycja o wartości blisko 5 mln zł, a powstająca sieć szkieletowo-dystrybucyjna oma około 45 km długości.

Utworzone węzły oraz punkty dostępowe umożliwią dalszą rozbudowę sieci w przyszłości. Dodatkowo na terenie trzech bibliotek zostaną zainstalowane Telecentra publicznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstanie również Centrum Nadzoru i Dystrybucji Sieci, które będzie odpowiadać za jej funkcjonowanie

Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie” w 85 proc. finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.