W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało ostatniego dnia grudnia 2013 r. rozporządzenie ministra cyfryzacji ws. nowych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Zmianie uległy m.in. stawki za numery rutingowe wykorzystywane przy realizacji uprawnień abonentów do przenoszenia numerów, co znalazło też odzwierciedlenie w budżecie przychodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ten rok.

Wprowadzono ponadto modyfikacje wysokości stawek niektórych opłat, które nie były zmieniane od początku ich stosowania, tj. od roku 2001.

Załącznik z ogłoszeniem można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie podpisał 18 grudnia nowy szef resortu cyfryzacji Rafał Trzaskowski.