Niewiele urządzeń dla sieci WLAN w paśmie 5 GHz spełnia europejskie normy

Publikacja: 03.01.2014 16:25

Tylko 28 proc. urządzeń radiowych WLAN 5 GHz wykorzystywanych w lokalnych sieciach radiowych jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami administracyjnymi  – wynika z V kampanii pomiarowej przeprowadzonej w krajach Unii Europejskiej, której wyniki zaprezentował Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Organy nadzoru rynku w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadziły V kampanię pomiarową, która dotyczyła sprawdzenia urządzeń radiowych WLAN (Wireless Local Area Network), wykorzystywanych do transmisji danych w lokalnych sieciach bezprzewodowych. Wzięło w niej udział 21 krajów UE, w tym Polska.

Kontrolą objęto 64 urządzenia (w tym 5 w Polsce): 45 zostało wyprodukowanych w krajach Dalekiego Wschodu, 6 w krajach UE, 3 w USA, a 10 okazało się nieznanego pochodzenia. Kontrola, którą prowadzono od 16 listopada 2012 r. do 15 marca 2013 r.,  obejmowała wszystkie aspekty oprócz badań technicznych w laboratorium.

Wyniki kontroli pokazały, że:

–  tylko 28 proc. skontrolowanych urządzeń WLAN spełniało wszystkie wymagania administracyjne dotyczące: oznakowania CE, deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz wymogu posiadania mechanizmu DFS (Dynamiczny Wybór Częstotliwości);

– 56 skontrolowanych urządzeń (87,5 proc.) posiadało prawidłowe oznakowanie CE;

– 41 skontrolowanych urządzeń (64 proc.) spełniało wymagania dotyczące deklaracji zgodności;

– w przypadku 47 urządzeń dokonano kontroli ich dokumentacji technicznej. Dla 40 urządzeń WLAN była ona dostępna dla organów nadzoru rynku, ale tylko w odniesieniu do 23 urządzeń (48,9 proc.) była zgodna z wymaganiami;

– 61 skontrolowanych urządzeń (95,3 proc.) posiadało mechanizm DFS (dynamiczny wybór częstotliwości), w tym 38 urządzeń posiadało możliwość dezaktywacji DFS w zależności od regionu geograficznego użytkowania urządzenia;

– dla 10 skontrolowanych urządzeń (16 proc.) nie można było ustalić kraju ich pochodzenia.

Jak wspomnieliśmy powyżej, w Polsce skontrolowano pięć urządzeń. W trzech stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie CE na wyrobie (takie oznaczenie stwierdza, że produkt spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej, które dotyczą głównie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wyeliminować). W jednym przypadku nie przedstawiono kontrolującym dokumentacji technicznej urządzenia, a w innym dokumentacja  taka była niepełna. W czterech przypadkach wprowadzający zdecydowali się podjąć działania naprawcze, a w jednym wycofano urządzenie ze sprzedaży.

Na podstawie dokonanych pomiarów europejskie organy nadzoru rynku w sformułowały następujące wnioski:

– ogólnie poziom zgodności urządzeń radiowych WLAN 5 GHz jest niski (28 proc.) i należy podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji;

– przeprowadzona kampania potwierdziła problemy związane z powodowaniem przez niektóre tego typu urządzenia zaburzeń radioelektrycznych względem radarów meteorologicznych;

– zdecydowana większość skontrolowanych urządzeń (70 proc.) została wyprodukowana w krajach Dalekiego Wschodu takich, jak: Chiny, Tajwan i Wietnam;

– Komisja Europejska wystąpi do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) o dokonanie nowelizacji stosownych norm zharmonizowanych, tak aby nie była możliwa dezaktywacja mechanizmu DFS  tam, gdzie jego używanie jest obowiązkowe (m. in. na całym terytorium UE);

–  przeprowadzona kampania kontrolna pokazała dobrą współpracę pomiędzy organami nadzoru rynku w krajach europejskich;

– organy nadzoru rynku będą wykorzystywać uzyskane informacje do planowania kontroli na rynkach krajowych.

Tylko 28 proc. urządzeń radiowych WLAN 5 GHz wykorzystywanych w lokalnych sieciach radiowych jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami administracyjnymi  – wynika z V kampanii pomiarowej przeprowadzonej w krajach Unii Europejskiej, której wyniki zaprezentował Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Organy nadzoru rynku w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadziły V kampanię pomiarową, która dotyczyła sprawdzenia urządzeń radiowych WLAN (Wireless Local Area Network), wykorzystywanych do transmisji danych w lokalnych sieciach bezprzewodowych. Wzięło w niej udział 21 krajów UE, w tym Polska.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu