Upowszechnienie się protokołu IPv6 będzie według Cisco jednym z głównych trendów, które  zdefiniują IT w roku 2014.

Jak podkreśla Cisco wraz z jego upowszechnieniem, możliwe stanie się połączenie z siecią już nie tylko smartfonów czy tabletów, ale także przedmiotów codziennego użytku. „W ciągu ostatnich dwóch lat obserwowaliśmy wyraźny wzrost udziału IPv6 w ogólnej liczie połączeń internetowych i jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych 5 lat udział ten osiągnie 50 procent ” – pisze Cisco.

Jak przykład Cisco podaje sieci T-Mobile i Metro PCS w USA, gdzie użytkownicy korzystający z najnowszej wersji oprogramowania Android, już teraz domyślnie korzystają z IPv6, bez adresu IPv4, łącząc się z siecią operatora. Ruch sieciowy w miejsca kompatybilne z protokołem IPv6, takie jak Google, Facebook, Yahoo! czy Wikipedia, będzie się odbywał za jego pośrednictwem. Natomiast ruch do miejsc nieobsługujących IPv6 będzie tłumaczony na IPv4 po przejściu do sieci operatorskiej. Jeśli pozostaną jakieś aplikacje, które nie wiedzą, jak radzić sobie z IPv6, wówczas samo urządzenie oparte na systemie Android wykona tłumaczenie IPv4 na IPv6 wewnętrznie, więc sieć w ogóle nie widzi już IPv4.