Obradujące dziś nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Netii uzupełniło radę nadzorczą spółki powołując do niej Bogusława Kułakowskiego, niegdysiejszego szefa Polskiej Telefonii Cyfrowej (dziś T-Mobile Polska), a obecnie dyrektora w Raiffeisen Polbank.

Kułakowski został zaproponowany do rady przez głównego akcjonariusza Netii – Third Avenue i to siłą rzeczy jego osoba znalazła poparcie walnego, anie kandydat ING OFE, które proponowało na ten fotel Przemysława Głębockiego.

Jak dowiaduje się rpkom.pl rada nadzorcza Netii w nowym składzie powoła dziś/jutro do zarządu nowego menedżera, który odpowiadać będzie za rynek B2B.

Netia przeobraża swoją strukturę zarządczą pod kątem podziału na dwa główne rynki: B2C (obejmuje również najmniejsze firmy – home office), za który od 3 lutego w zarządzie firmy odpowiadać będzie Tomasz Szopa.

Pod tym kątem, niejako idąc śladem T-Mobile Polska, operator już w ubiegłym roku zmienił sposób prezentacji danych dla inwestorów.