T-Mobile Polska poinformował dziś, że otrzymał uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyroku wydanego 8 maja, w którym NSA jednoznacznie wskazał, że przetarg na częstotliwości 1800 MHz z 2007 roku powinien zostać powtórzony w całości.

Uzasadnienie można znaleźć tutaj.

Pobieżna lektura nie pozwala stwierdzić, czy sąd zawarł w uzasadnieniu dodatkowe wskazówki dla prezes UKE, jakie konkretnie działania ma podjąć.