Spór wśród udziałowców Netii: Sisu kontra spółki Zbigniewa Jakubasa

Publikacja: 15.10.2015 08:38

Mennica Polska, spółka kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa, rozdającego dziś karty w Netii poinformowała dziś, że 29 września br. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew Sisu Capital Master Fund Ltd,. jednego z większych akcjonariuszy Netii.

Fundusz domaga się, aby sąd ustalił, iż Mennica, a także jej spółka zależna Mennica Polska SA Tower S.K.A, a także FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI  nie mogą wykonywać prawa głosu:

* z wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Netia

* ewentualnie z tych akcji, które zostały nabyte przez każdego z pozwanych począwszy co najmniej od dnia 28 kwietnia 2014 roku.

Wartość przedmiotu sporu objętego pozwem została wskazana na kwotę 126,17 mln zł.

Sisu uważa, że pozwani kupując akcje telekomu działali w porozumieniu oraz, że w efekcie, zgodnie z przepisami dotyczącymi rynku kapitałowego,  powinni byli ogłosić wezwanie do zapisywania się na akcje Netii.

„Roszczenie objęte żądaniem pozwu jest oparte na zarzutach rzekomego działania Pozwanych w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej (…), co rzekomo spowodowało niedopełnienie w terminie obowiązków w zakresie: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 73 ust. 1 ww. ustawy, oraz (ii) zawiadamiania KNF oraz Netia, w trybie art. 69 ww. ustawy, o zmianach stanu posiadania Akcji przez Pozwanych, wynikających z łącznego przekroczenia poszczególnych (określonych w powyższym przepisie) progów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia” – czytamy w komunikacie Mennicy Polskiej.

Mennica wskazuje, że na razie tylko jej spółka zależna otrzymała pozew.

„W ocenie Tower S.K.A., podobnie jak i samej spółki, pozew jest oczywiście bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów formułowanych przez powoda” – uważa zarząd Mennicy.

Przypomina, że Tower S.K.A. nie jest ona akcjonariuszem Netia i nie była nim w dniu złożenia pozwu, w związku z czym – zdaniem Mennicy – pozew wystosowany przeciwko tej firmie jest chybiony.

Mennica i jej firma zależna „zamierzają przeciwstawiać się żądaniom powoda czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym” – czytamy w komunikacie.

Sisu, zgodnie z danymi GPW, posiada 12,73 proc. akcji Netii. Grupa Mennicy Polskiej i FIP11 FIZ AN – w sumie blisko 36 proc. walorów.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu