Internet: mogę mieć, ale nie chcę

Publikacja: 23.12.2011 17:05

Brak potrzeby posiadania i za wysoka cena, to najczęściej podawanie powody nie korzystania polskich gospodarstw domowych z usług dostępu do internetu – wynika z badania przeprowadzonego PBS DGA i CBM Indicator na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Blisko 60 proc. z 1600 respondentów badania zadeklarowało korzystanie z dostępu. Pośród grupy, która nie korzysta 73 proc. z powodu braku zainteresowania usługą, a 32 proc. z powodu jej zbyt wysokiej ceny. Tylko 2 proc. nie korzysta z powodu braku zasięgu sieci dostępowej.

Średnia akceptowalna kwota za usługi dostępowe wyniosła – wedle badania – 52 zł, przy czym 24 proc. ankietowanych akceptuje przedział 41-50 zł, a 23 proc. przedział 51-75 zł.  Realnie za internet „Kowalski” płaci średnio w miesiącu 56 zł (za mobilny dostęp) lub 57 zł (za dostęp stacjonarny).

Średnia akceptowalna opłata instalacyjna, to 34 zł. Prawie 81 proc. ankietowanych zadeklarowało korzystanie z dostępu stacjonarnego, a 23 proc. z dostępu mobilnego. Prędkość łącza (57 proc. wskazań) i wysokość abonamentu (54 proc. wskazań) wymieniane były, jako główne czynniki podejmowania wyboru.

Badanie PBS DGA i CBM Indicator dotyczyły nie tylko dostępu, ale wszystkich segmentów rynku telekomunikacyjnego. Pośród ciekawostek można wymienić fakt, że 56 proc. respondentów korzysta tylko z telefonu komórkowego, a 80 proc. osób, która nie ma telefonu stacjonarnego mówi, że komórka wystarczy do komunikacji.

Nieco ponad połowa badanych (51,5 proc.) uważa, że polski rynek telekomunikacyjny w ciągu ostatnich 5 lat zmienił się na lepsze. 4,7 proc. uważa, że rynek się pogorszył, a 43,8 proc. nie zauważyło zmian. 64,7 proc. ankietowanych zgodziło się, że przez 5 lat wzrosła liczba dostawców usług oraz ofert. 39,5 proc.  do pozytywnych zmian zalicza obniżki cen, 37,6 proc. – większą dostępność usług, a 34 proc. poprawę ich jakości. Niewielu z nas dostrzega natomiast poprawę jakości obsługi klienta, czy uproszczenie procedur stosowanych przez operatorów (odpowiednio 14,4 proc. i 17,5 proc.).

Badanie Indicatora pokazuje przy tym, że choć zauważamy, że ceny spadają, to jednak blisko 80 proc. ankietowanych (79,8 proc.) uważa, że są one nadal zbyt wysokie.

Badanie opinii wśród osób indywidualnych przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia br. W grupie ankietowanych przeważały kobiety (63,3 proc.). Rozkład wiekowy był dość równomierny. Przeważały nieznacznie osoby w wieku 60 lat i więcej. Największa grupa badanych – 29,3 proc. zamieszkiwała miejscowości niewielkie (poniżej 1000 mieszkańców).

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci intytucjonalni.

Brak potrzeby posiadania i za wysoka cena, to najczęściej podawanie powody nie korzystania polskich gospodarstw domowych z usług dostępu do internetu – wynika z badania przeprowadzonego PBS DGA i CBM Indicator na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Blisko 60 proc. z 1600 respondentów badania zadeklarowało korzystanie z dostępu. Pośród grupy, która nie korzysta 73 proc. z powodu braku zainteresowania usługą, a 32 proc. z powodu jej zbyt wysokiej ceny. Tylko 2 proc. nie korzysta z powodu braku zasięgu sieci dostępowej.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu