NFI Midas sprzedał inwestorom wszystkie oferowane akcje, czyli blisko 1,2 mld sztuk. W ramach wykonania prawa poboru, na akcje serii D po 0,7 zł za sztukę złożono zapisy na nieco ponad 1,162 mln sztuk. W zapisach dodatkowych – na 464,2 tys. W tej puli chętnych było bardzo wielu i zapisy zredukowano o ponad 95 proc.