11 mln zł karty dla Orange za niestosowanie się do decyzji UKE

Publikacja: 20.12.2018 12:24

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że Orange Polska nie stosuje się do jego  decyzji określającej sposób wymiany informacji z innymi operatorami przy obsłudze wniosków o przeniesienie numerów telefonii stacjonarnych i tym samym narusza przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

UKE nałożył na telekom 11 mln zł kary. Orange już zapowiada, że odwoła się do sądu.

Jak przypomina UKE, od 2 października 2015 r. wymiana komunikatów pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych odbywa się za pośrednictwem systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), zarządzanego przez urząd.

Aby ujednolicić procedury przenoszenia przenoszenia numerów 21 grudnia 2015 r. UKE zmienił ofertę określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego (SOR Orange Polska) i nałożył na telekom wysyłki komunikatów do systemu PLI CBD. Urząd nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ale – jak podaje – do chwili obecnej Orange Polska przystąpiła do realizacji obowiązków z niej wynikających.

Konkretnie chodzi o to, że nie zapewnia możliwości wysyłki komunikatów (E07 E09, E10 i E11) podczas przeprowadzania procesów przenoszenia numerów.

„W związku z tym dla zapewnienia ciągłości procesów system PLI CBD zmuszony był przyjmować jako prawdziwe dane dot. przenoszenia numerów i generować komunikaty, które zgodnie z decyzją powinny być przesyłane przez Orange Polska po uprzedniej weryfikacji danych” – podaje UKE.

Według urzędu, bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń jest narażanie systemu PLI CBD na przeciążenia i związane z nim realne ryzyko zatrzymania jego pracy, w tym funkcjonalności umożliwiającej lokalizację abonenta wzywającego pomocy.

„W praktyce występowały już przypadki, w których pojawiło się realne ryzyko niepowodzenia procesu przeniesienia numerów dla takich podmiotów jak prokuratury, ministerstwa czy urzędy wojewódzkie” – czytamy w komunikacie UKE.

„Naruszenie, którego dopuściła się Orange Polska ma charakter uporczywy i może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Kara w nałożonej wysokości ma na celu skłonić ukaranego do wykonywania w pełni wydanej decyzji oraz do respektowania na przyszłość innych decyzji podejmowanych przez Prezesa UKE” – podał urząd.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że Orange Polska nie stosuje się do jego  decyzji określającej sposób wymiany informacji z innymi operatorami przy obsłudze wniosków o przeniesienie numerów telefonii stacjonarnych i tym samym narusza przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

UKE nałożył na telekom 11 mln zł kary. Orange już zapowiada, że odwoła się do sądu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli