Komisja Europejska: budujcie sieci NGA i otwierajcie je na konkurencję

Komisja Europejska opublikowała wczoraj zalecenie w sprawie regulowanego dostępu do sieci nowej generacji. Państwa mają promować dostęp do sieci NGA zdefiniowanych jako światłowody, a regulatorzy dbać o ich rozwijanie. Chodzi nie tylko o deklaracje. Zgodnie z dyrektywą ramową jesteśmy zobowiązani do uwzględenienia zaleceń KE i powinniśmy tłumaczyć się z wszystkich niezgodnych z nimi działań.

Publikacja: 21.09.2010 09:59

Komisja Europejska: budujcie sieci NGA i otwierajcie je na konkurencję

Foto: Kemus Film

Europa wprawdzie ma najwyższy na świecie odsetek użytkowników szerokopasmowego internetu (24,8 proc.), ale pod względem dostępu do najszybszych łącz światłowodowych, w szczególności tych doprowadzonych bezpośrednio do domu abonenta, Stary Kontynent (1 proc. takich użytkowników) pozostaje daleko w tyle np. za Japonią (12 proc.) czy Koreą Południową (15 proc.).

Wydane wczoraj przez Komisję Europejską zalecenie promujące inwestycje, konkurencję i innowacje na rynku usług szerokopasmowych ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do sieci nowej generacji (NGA), ma to zmienić. KE zdefiniowała NGA jako przewodowe sieci dostępowe składające się w całości lub części ze światłowodów, które zapewniają dostęp do szerokopasmowej sieci o parametrach wyższych niż te, jakie oferują istniejące sieci miedziane.

[srodtytul]2020: 30 Mb/s dla każdego[/srodtytul]

Według deklaracji KE, zalecenie w sprawie NGA ma pomóc osiągnąć równowagę między inwestycjami i ochroną konkurencji oraz stymulować inwestycje w szerokopasmową sieć. Cele są ambitne: do 2013 r. wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do internetu szerokopasmowego, a od 2020 r. – do łącza o przepływności minimum 30 Mb/s, przy czym łącza 100 Mb/s powinny w tym czasie być dostępne już dla połowy europejskich gospodarstw domowych. Usługi, jakie pojawią się w odpowiedzi na dostępność tak szybkich łącz, mają wg. być jednym z motorów napędowych unijnej gospodarki.

Zalecenie, pełne założeń na temat promocji inwestycji i przejścia na sieci dostępu nowej generacji określa ramy wspólnej polityki, jaką powinni prowadzić krajowi regulatorzy rynków telekomunikacyjnych. Dokonywany przez nich przegląd rynku 4. (hurtowy fizyczny dostęp do infrastruktury sieciowej) oraz rynku 5. (hurtowy dostępu szerokopasmowy) “powinien uwzględniać sieci NGA oraz powinien być przeprowadzony w skoordynowany i terminowy sposób przez każdy krajowy organ regulacyjny” – jak tłumaczy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

[srodtytul]Otwarcie na konkurencję[/srodtytul]

W zakresie rynku 4, Komisja Europejska zobowiązuje krajowych regulatorów m.in. do zobligowania operatorów o stwierdzonej Znaczącej Pozycji Rynkowej (SMP) do zapewniania operatorom alternatywnym dostępu do światłowodowych lokalnych pętli abonenckich operatora SMP na zasadach podobnych do obecnie obowiązujących w przypadku sieci miedzianych (LLU).

Z kolei dla rynku 5. KE zaleciła regulatorom traktowanie usług świadczonych przez operatora SMP, świadczonych na zmodernizowanych sieciach miedzianych (VDSL), na analogicznych zasadach jak usługi oferowane z wykorzystaniem dotychczasowych technologii (ASDL, ADSL2+).

Oprócz zalecenia w sprawie NGA Komisja przyjęła komunikat w sprawie internetu szerokopasmowego, któy analizuje sposoby skuteczne zachęty do inwestowania w broadband. Komunikat zawiera też apel do państw członkowskich o opracowanie konkretnych planów budowy sieci szerokopasmowych i zdefiniowano, w jaki sposób organy publiczne mogą wspierać inwestycje sieciowe. Komisja Europejska i Europsjki Bank iNwestycyjny mają wkrótce przedstawić instrumenty finansowania sieci szerokopasmowych.

[srodtytul]Opertatorzy popierają[/srodtytul]

Zalecenia Brukseli w sprawie sieci NGA poparła organizacja operatorów zasiedziałych, [b]European Telecommunication Network Operators’ Association (ETNO)[/b]. Wskazała ona jednak na konieczność zachowania elastyczności cenowej końcowych usług, by odpowiedzieć na zróżnicowany popyt na dostęp do szybkiej sieci.

ETNO zdecydowanie poparła z kolei wniosek KE w sprawie pięcioletniego programu wspierania efektywnego zarządzania widmem radiowym w kontekście zapewnienia do 2013 r. zasobów na potrzeby bezprzewodowego broadbandu. – To ważna inicjatywa, któa pojawiła się w odpowiednim czasie – czytamy w stanowisku ETNO. Organizacja wskazała też, że przy konstruowaniu szczegółowych zaleceń w sprawie sposobów finansowania inwestycji w sieci NGA, w centrum procesu powinni znaleźć się inwestorzy sektora prywatnego.

ETNO z zadowoleniem przyjęłą także dopuszczone w rekomendacji NGA zwolnienie operatorów SMP z obowiązku oferowania usług BSA (hurtowy dostęp szerokopasmowy) na terenach, na których występuje efektywna konkurencja. Do stwierdzenia tego faktu konieczne będzie jednak przeprowadzenie analizy przez regulatora . W dokumencie KE znajduje się również zalecenie, aby informacje o nowych produktach hurtowych były udostępniane operatorom alternatywnym na co najmniej 6 miesięcy przed ich wprowadzeniem przez operatora SMP na rynku detalicznym.

– Otwarcie sieci światłowodowych na konkurencję będzie korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Dzięki nowym regulacjom, oczekujący bardzo szybkiego dostępu do Internetu będą wreszcie mieli możliwość wyboru dostawcy usług w rozsądnej cenie – powiedział [b]Hubertus von Roenne, przewodniczący ECTA[/b], cytowany w informacji prasowej.

Europa wprawdzie ma najwyższy na świecie odsetek użytkowników szerokopasmowego internetu (24,8 proc.), ale pod względem dostępu do najszybszych łącz światłowodowych, w szczególności tych doprowadzonych bezpośrednio do domu abonenta, Stary Kontynent (1 proc. takich użytkowników) pozostaje daleko w tyle np. za Japonią (12 proc.) czy Koreą Południową (15 proc.).

Wydane wczoraj przez Komisję Europejską zalecenie promujące inwestycje, konkurencję i innowacje na rynku usług szerokopasmowych ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do sieci nowej generacji (NGA), ma to zmienić. KE zdefiniowała NGA jako przewodowe sieci dostępowe składające się w całości lub części ze światłowodów, które zapewniają dostęp do szerokopasmowej sieci o parametrach wyższych niż te, jakie oferują istniejące sieci miedziane.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy