Spółka TKP SA, wchodząca w skład grupy 3S jeszcze w tym roku zakończy budowę sieci w ramch projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”.

Budowana sieć światłowodowa połączy  133 katowickie placówki – głównie szkoły i przedszkola. Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł.

W ramach projektu, 3S stworzy system telekomunikacyjny, na który złożą się włókna światłowodowe i urządzenia elektroniczne umożliwiające działanie sieci, jak np. routery. Włókna zostaną udostępnione na zasadzie nieodwołalnego prawa użytkowania (IRU – Indefeasible right of use) na zasadzie dzierżawy wraz z urządzeniami. W ramach prowadzonych prac powstanie ponad 140 km włókien, 3 węzły szkieletowe i 10 węzłów dystrybucyjnych.

Przetarg o wartości 10,93 mln zł realizowany jest we współpracy ze spółką Asseco Poland, odpowiedzialną za dostawę i instalację urządzeń elektronicznych oraz za wdrożenie systemu, a także z firmą Elmontaż, która wybuduje na potrzeby projektu 11 km nowych rurociągów kablowych. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie operatorem powstałej sieci. Miasto ogłosi na to osobny przetarg.