W zakończonym 30 grudnia 2011 r. naborze wniosków do działania 8.4 POIG wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie budowy ostatniej mili. Kolejne trzy dotarły po terminie – poinformowała Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Nabór ruszył w końcu października, a do rozdysponowania była kwota 31,8 mln euro.

W tym roku WWPE planuje zorganizować dwa nabory 8.4 POIG . Start pierwszego konkursu przewidziany jest 16 kwietnia i potrwa on do 18 maja. Drugi rozpocznie się 15 października i zakończy 16 listopada. W każdym z tych konkursów przewidziana kwota alokacji wynosi około 61,7 mln zł.

Lista wniosków złożonych do konkursu 8.4 POIG zakończonego 30.12.2011 r.