indeks_spolek

NR KRS: 10681

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PTK CENTERTEL Sp.z o.o.