– Mimo złego otoczenia ekonomicznego będziemy inwestować w nasze centra rozwojowe w Europie, w tym w nasz krakowski ośrodek, gdzie trwają prace nad adaptacją systemu Android na handsety kolejnych producentów. Cały czas trwa zatrudnianie nowych inżynierów – oświadczył Nelson Mattos, wiceprezes Google ds. technicznych na region EMEA. Obecnie Google zatrudnia w swoich ośrodkach badawczo-rozwojowych w Europie ok. 1000 inzynierów.