Pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości ze stycznia 2009 r. w tej sprawie, nakazującego Polsce dostosowanie przepisów krajowych do prawodawstwa UE, władze Polski przepisów nie zmieniły – czytamy w komunikacie KE. Oznacza to, że abonenci, którzy nie zawarli pisemnych umów, np. użytkownicy telefonów pre-paid, stanowiący około połowy (szacunki są różne) abonentów telefonii komórkowej w Polsce, mogą zostać pozbawieni wielu praw (np. prawa do otrzymywania rachunków zbiorczych, czy identyfikacji rozmów przychodzących) przewidzianych w unijnych przepisach. Jeśli Polska nie zmieni definicji, KE może nałożyć na nasz kraj karę, a sprawa zostanie ponownie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości.