Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił przetarg na rozbudowę systemu telefonii IP, z którego korzysta.

Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje dostawę i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej. W ramach tego etapu wykonawca będzie również zobowiązany m.in. do konfiguracji telefonów (w tym migrację z lokalnie istniejących systemów telefonicznych do telefonii IP) w oddziałach NFZ: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, opolskim i w podległych im delegaturach. Wykonawca będzie miał na to cztery tygodnie. Druga faza (potrwa trzy lata) obejmuje serwis nowo powstałego systemu.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 5 grudnia. Mimo że przetarg ma charakter otwarty NFZ zastrzega sobie możliwość ograniczenia listy firm, których oferty będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Budżet zarezerwowany przez instytucję na projekt ma wartość 5,12 mln zł netto.